EPIC4 Manual


igetmatches() | $igetrmatches()

Array Operators

igetmatches(array wzor)

igetrmatches(array string)

Działają podobnie do $getmatches() i $getrmatches(), tylko że podają numer pozycji pasujących wpisów uporządkowanych alfabetycznie.Bez przykładu, bo to chyba jasne - zobacz przykłady w odnośnikach.Zobacz także: $getmatches(), $getrmatches(), $matchitem(), $rmatchitem(), $gettmatch(), $indextoitem(), $itemtoindex()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf