EPIC4 Manual


glob()

File Operator

glob(wzor)

Zwraca pliki pasu±1ce do wzoru.@ :test1 = glob(~/*)
@ :test2 = glob(~/.*rc)

$test1 będzie zawierać listę plików i katalogów z naszego home`a (tylko ich nazwy).
W $test2 będzie lista naszych plików konfiguracyjnych.Może nie działać w niektórych clientach, w zależno¶ci od ustawień opcji w czasie kompilacji, $glob() może nie działać -- będzie wtedy brakować litery g w $info(o).


Zobacz także: $fexist(), $fsize(), $chmod(), $rename(), $mkdir(), $umask()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf