EPIC4 Manual


getuid()

System Info

getuid()

Podaje Twoj userid@ :test = getuid()


Zobacz także: $getlogin(), $getgrp(), $getgid()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf