EPIC4 Manual


gettmatch()

Array Operator

gettmatch(array wzor)

Zwraca jeden, najlepiej pasujący wpis w arrayu array do wzoru. Podobnie dzialający $getmatches() zwraca wszystkie pasujące.Pzykład w $getmatches()Zobacz także: $getmatches(), $getrmatches(), $igetmatches(), $igetrmatches()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf