EPIC4 Manual


getsets()

Client Info

getsets(wzor)

Zwraca SETy pasu±1ce do wzoru.


@ :test = getsets(*tab*)

Najpewniej $test będzie 'TAB TAB_MAX'Zobacz także: $aliasctl()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf