EPIC4 Manual


getmatches() | getrmatches()

Array Operators

getmatches(array wzor)

getrmatches(array string)

Szukają pisów w arrayu array pasujących odpowiednio do podanego wzoru lub stringu i zwracają listę indexów pasujących wpisów.@ setitem(Pokemons 0 Squirtle to 007)
@ setitem(Pokemons 1 Weedle to 013)
@ setitem(Pokemons 2 Gloom to 044)
@ setitem(Pokemons 3 Nidoran to 032)
@ setitem(Pokemons 4 Golbat to *)

@ :test1 = getmatches(Pokemons * to *)
@ :test2 = getmatches(Pokemons *a* * *)
@ :test3 = getrmatches(Pokemons Golbat to 042)

$test1 to '0 1 2 3 4' (wszystkie pasują)
$test2 to '3 4' (literki 'a')
$test3 to '4' (bo $getrmatches() działa odwrotnie - dopasowuje szukanego stringa do wpisów)Zobacz także: $matchitem(), $rmatchitem(), $gettmatch(), $igetmatches(), $igetrmatches()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf