EPIC4 Manual


getlogin()

System Info

getlogin()

Podaje Twoj login.@ :test = getlogin()

Pewnie $test to 'root'? :-)Zobacz także: $getuid(), $getgrp(), $getgid()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf