EPIC4 Manual


getgrp()

System Info

getgrp()

Podaje Twoją grupę użytkowników servera.@ :test = getgrp()


Zobacz także: $getlogin(), $getuid(), $getgid()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf