EPIC4 Manual


getgid()

System Info

getgid()

Podaje ID Twojej grupy użytkowników na serverze@ :test = getuid()


Zobacz także: $getlogin(), $getgrp(), $getgid()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf