EPIC4 Manual


getenv()

System Info

getenv(var)

Podaje wartość zmiennej var w shellu.@ :test = getenv(TERM)

W zależności kto ma jaki typ terminala, np 'screen'

Lista Funkcji Home Następny Paragraf