EPIC4 Manual


getarrays()

Array Operator

getarrays()

Pokazuje tylko listę arrayów (bez ich zawartości) utworzonych za pomocą $setitem()@ setitem(blah 0 blebleble)
@ setitem(Pikachu 0 pikapikapika)
@ setitem(dresy 0 Nokia)
@ setitem(dresy 1 Alcatel)
@ :test = getarrays()

O ile innych arrayów nie ma, to $test będzie 'blah Pikachu dresy'Zobacz także: $numarrays(), $setitem(), $delarray()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf