EPIC4 Manual


geom()

Client Info

geom()

Podaje wymiary wkranu, kolejno X i Y@ :testX = word(0 $geom())
@ :testY = word(1 $geom())
/eval echo Moj ekran jest szeroki na $testX znakow i wysoki na $testY linii/e.

W trybie textowym powinno być mniej więcej:
'Moj erkan jest seroki na 80 znakow i wysoki na 24 linii/e.'Zobacz także: $winsize()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf