EPIC4 Manual


ftime()

File Oprtator

ftime(plik)

Podaje czas ostatniej modyfikacji pliku w sekundach od 01.01.1970 (czyli standardowo :-))>@ :test = ftime(~/.ircrc)

Załóżmy, że będzie to jakieś '989628362'Zobacz także: $fexist(), $fsize()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf