EPIC4 Manual


fsize()

File Oerator

fsize(plik)

Podaje wielkość (w bajtach) pliku. Przyjmuje warości:
-1 - brak pliku, lub błąd odczytu
>=0 - wielkoża pliku@ :test = fsize(~/.history)

Jeżeli taki plik jest, to zwróci jego wielkość, np '31337'.Zobacz także: $fexist()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf