EPIC4 Manual


fromw()

Words Operator

fromw(word lista)

Zwraca listeę słow zaczynających się od słowa word w liscie. Działa podobnie jak $afterw(), tylko że dodaje słowo word do listy.@ :test = fromw(X 1 2 3 4 X 5 6)

W $test będzie 'X 5 6'Zobacz także: $tow(), $afterw(), $beforew(), $chngw(), $midw()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf