EPIC4 Manual


fnexist()

Client Info

fnexist(funkcja)

Sprawdza, czy jest taka funckja dodana przez usera (not a bulit-in). Przyjmuje warości
0 - nie ma takiej funckji
1 - jest@ :test = fnexist(blah)

Jeżeli funkcja $blah() istnieje, to $test będzie '1'.Zobacz także: $cexist()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf