EPIC4 Manual


finditem() | ifinditem() | ifindfirst()

Array Operators

finditem(array word)

ifinditem(array word)

ifindfirst(array word)

Funkcje te przeszukują array o nazwie array i szukają słowa dokładnie pasującego do słowa word (rozróżnia DUŻE i małe litery).

o $finditem() podaje index pierwszego pasującego wpisu (licząc od '0' - zera), który jest numerem jego pozycji w arrayu
o $ifinitem() podaje numer pierwszego pasującego wpisu w alfabetycznie posortowanych pozostałych wpisach (licząc od '1'). Sortowanie wygląda podbnie jak w funckji $sort().
o $ifindfirst() podaje XXXXXX

Przyjmują wartości:
-2 - nie ma szukanego wpisu w tym array
-1 - nie ma takiego array
>=0 - numer/index pasujący do szukanego słowa@ :test1 = finditem(ARRAY-X plonk)
@ :test2 = finditem(ARRAY-X *plonk*)

Wynikiem będzie index pozycji dokładnie pasujących do szukanych słow, o ile takie istnieją w naszym arrayu.Oczywiście wyszukiwać można nie tylko pojedyncze słowa (zależy jak zbudwane są wpisy). Przykład:@ setitem(ZloteMysli 0 Abra pokonuje trucizne)
@ setitem(ZloteMysli 1 Kadabra to zmutowany Abra)
@ setitem(ZloteMysli 2 Machoke pokonuje kamien)
@ :test1 = finditem(ZloteMysli Machoke pokonuje kamien)
@ :test2 = finditem(ZloteMysli Abra *)

$test1 to '2'
$test2 to '-1' (szukamy dokładnych wyrażeń, tu przydałoby się $getmatches())Zobacz także: $setitem(), $indextoitem(), $itemtoindex(), $getmatches(), $getrmatches()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf