EPIC4 Manual


fexist()

File Operator

fexist(plik)

Sprawdza, czy plik istnieje i można go odczytać. Przyjmuje wartości:
-1 - błąd: brak pliku lub brak dostepu
1 - OK@ :test1 = fexist(/etc/motd)
@ :test2 = fexist(~/niematakiegopliku)

$test1 to zapewne '1'
$test2 to '2'


unless (fexist(~/plik.save) == -1) {
   load ~/plik.save
}{
   load ~/plik.save.bak
}

Przykładowe i bardzo użyteczne zastosowanie tej funkcji.Ta funkcja nigdy nie przjmuje wartości 0 -- aby ułatwić współdziałanie z $fsize()


Zobacz także: $fsize(), $ftime(), $open()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf