EPIC4 Manual


eof()

File Operator

eof(fd)

Sprawdza, czy proces numer fd (file descriptor) otwarty za pomocą $open() dotarł do konca pliku. Może przyjmować wartości:
-1 - error, brak takiego fd
0 - nie jest na koncu pliku
1 - jest na koncu pliku@ :blah = open(~/plik)
while (blah) {
   if (eof($blah) == 1) {break}
   echo $read($blah)
}
@ close($blah)

Otwiera ~/plik, wyrzuca na ekran całość, po czym, gdy osiągnie koniec pliku ($eof() == 1), while się kończy i plik zostaje zamknięty.Jeśli nie wiesz o co chodzi, zobacz: while, break


Zobacz także: $close(), $open(), $read()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf