EPIC4 Manual


deuhc()

Pattern Matching

deuch(text)

Zwraca text bez *! lub *!*@ na początku.


@ :test = deuhc(*!*misio@pikachu.com)

$test to 'misio@pikachu.com'Zobacz także: $uhc(), $mask()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf