EPIC4 Manual


delitem()

Array Operator

delitem(array index)

Kasuje wspis numer index (licząc od '0' - zera) w array o nazwie array. Przyjmuje wartości:
-2 - nie ma wpisu o tym numerze w tym array
-1 - nie ma takiego array
0 - ok, skasowane.Zobacz przykład w $setitem()

@ :test1 = delitem(Pokemons 2)
@ :test2 = delitem(Pokemons 423)
@ :test3 = delitem(niamamnie 0)

$test1 to '0' (ok, skasowano wpis o indexie '2' -- czyli de facto trzeci wpis)
$test2 to '-2' (nie ma aż tylu Pokoemonow :>)
$test3 to '-1' (nie ma takiego arraya)W odróżnieniu od PHP, tutaj nie ma po skasowaniu pustych indexów pomiędzy wpisami. Wszystkie wpisy powyżej skasowanego indexu przesuwają się o jeden niżej.


Zobacz także: $getitem(), $setitem(), $numitems()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf