EPIC4 Manual


decode()

String Operator

decode(encoded_text)

Rozkodowywuje zakodowany text za pomoc± $encode().


@ :text = [Pikachu smierdzi]
@ :in = encode($text)
@ :out = decode($in)

Zakowano w $in i rozkodowano w $out. Oczywi¶cie $text == $outZobacz także: $encode(), $hash_32bit(), $crypt()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf