EPIC4 Manual


currchans()

Client Info

currchans(server_refnum)

Zwraca jakie okna i z jakimi kanałami są połączone serverem numer server_refnum. Fukcja zwraca dwa słowa w "" (cudzysłów) -- pierwsze to, refnum servera, a drugie to kanał. Jeżeli nie poda się server_refnum, zwróci wszystkie kanały.


Załóżmy, że jesteśmy połączeni z serverem refnum '1'.

/eval echo $currchans(1)

Pokaże, że jesteśmy na takich kanałach:
"1 #pika" "1 #blah" "1 #pokemon"Jeżeli nie masz zamiaru bawić się w pisanie skryptu obsługującego naraz kilka serverów, to nie zawracaj sobie tym głowy.


Zobacz także: $myservers(), $lastserver(), $winserv(), $mychannels()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf