EPIC4 Manual


cparse()

String Operator

cparse(text)

Pozwala kolorwać text bez użycia znaków ^C. W miejsce zmiany koloru w texcie należy wstawić jakieś symbole z tabeli.

text t3o kolor
light bold    
%k%K%0czarny
%r%R%1czerwony
%g%G%2zielony
%y%Y%3żólty
%b%B%4niebieski
%m%M%5karmazynowy
%p%P purpurowy (?)
%c%C%6morski
%w%W%7bia3y


Inne znaki, kótre mogą być użyte to:

%Frozpoczyna migający text
%nwyłącza wszystkie kolory
%%znak %/eval echo $cparse(Pika %rPika Pi%gkachu!)
/eval echo Pika ^C4Pika Pi^C3kachu!

Oba polecenia powinny dać taki sam efekt (kolorki):
'Pika Pika Pikachu!'

Lista Funkcji Home Następny Paragraf