EPIC4 Manual


copattern

Pattern Matching

copattern(wzor var1 var2)

Szuka wzoru w var1 i zwraca odpowienią wartość z var2.@ :hosty = [*!vader@irc.pl *!pikachu@pokemon.com *!jakis@lamer.z.net]
@ :level = [31337 888 7]
@ :test = copattern(*vader* hosty level)

$test będzie równe '31337', gdyż w zmiennej hosty do wzoru pasuje pierwsze słowo, a w zmiennej level pierwszym słowem własine jest 31337.Zobacz także: $rmatch(), $match(), $pattern(), $rpattern(), $word()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf