EPIC4 Manual


close()

File Oprtator

close(fd)

Zamyka otwarty plik identyfikowany numerem fd (file descriptor). Przyjmuje wartości:
0 - ok
-1 - jakis error: brak pliku, brak praw@ :op = open(~/blah a)
@ :test = close($op)

O ile udało się zamknąć, to $test będzie '0'Zobacz także: $open(), $write()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf