EPIC4 Manual


chr()

Character Operator

chr(character lisr)

Zwraca znaki z tablicy ASCIIeval echo $chr(2)XYZ$chr(2)

Pokaze się text bold 'XYZ'


eval echo $chr(1 2 3)

Powinny pokazać się '^A ^B ^C'Zobacz także: $ascii()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf