EPIC4 Manual


chmod()

Files Operator

chmod(plik mode)

Zmienia mode pliku. Przyjmuje wartości:
-1 - brak pliku, brak dostępu, lub inny błąd
0 - ok


@ :test = chmod(/etc/passwd 777)

To zapewne będzie '0'.Zobacz także: $rename(), $fexist(), $fsize(), $mkdir(), $glob(), $umask()Lista Funkcji Home Następny Paragraf