EPIC4 Manual


chanusers()

Server Info

chanusers(kanal)

Podaje listę nicków na kanale. Oczywiście musisz tam być.@ :test = chanusers(#blah)

W $test będą nicki z #blah


Aby szybko przefiltrowaa aktualny kanał wg określonej maski można zrobia tak:

@ :mask = [*!*@*.tpnet.pl *!*eggdrop@*]
for nick in ($chanusers($currchan()) {
   if (rmatch($^\nick!$userhost($^\nick) $mask)) {
      push :lista $^\nick
   }
}

W $lista powinny być nicki pasujące do $mask na aktualnym kanale.Jeżeli nic z tego nie rozumiesz, zobacz: for, $userhost(), $rmatch(), push


Zobacz także: $onchannel(), $numonchannel()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf