EPIC4 Manual


chanmode()

Server Info

chanmode(kanal [kanal])

Zwraca chanmode z kanalu. Bez żadnych argumentów lub * zwraca z aktualnego kanału. Oczywi¶cie musisz być na tych kanałach.


/eval echo $chanmode()
/eval echo $chanmode(*)

To zwróci mode z aktualnego kanału, np. jakie¶ 'nt'

/eval echo $chanmode(#kanal)
/eval echo $chanmode(#blah #pokemon)

Chanmode z jednego lub z kilku kanałów naraz

Lista Funkcji Home Następny Paragraf