EPIC4 Manual


cexist()

Client Info

cexist(command)

Sprawdza czy istnieje takie polecenie clienta (bulit-in) i zwraca:
0 - nie ma
1 - jest


@ :test = cexist(signoff)

Jeżeli jest takie polecenie, to $test wyniesie '1'.Zobacz także: $fnexist()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf