EPIC4 Manual


center()

String Operator

center(szerokosc text)

Centruje text względem szerokości ekranu.

eval echo $center(80 Gotta catch 'em all!)

W trybie textowym (80 znków w linii) powinno być dok3adnie na żrodku:

'Gotta catch 'em all!'


Dobrym rozwi1zaniem jest użycie funkcji $geom() -- text będzie się centrować w zależnożci od rozmiarów aktualnego okna.

eval echo $chr($word(0 $geom()) Pika Pika Pikachu!)


Zobacz także: $geom(), $winsize()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf