EPIC4 Manual


before()

Strng Operator

before([cnt] char text)

Zwraca text znajdujący się przed znakiem char. cnt oznacza ilość znaków char od których liczony będzie zwrócony text, standardowo cnt to 1. Ujemny cnt odlicza od prawej strony.@ :test1 = before(! nick!user@host)
@ :test2 = before(1 : jakis:glupi:i:dziwny:przyklad)
@ :test3 = before(3 : jakis:glupi:i:dziwny:przyklad)
@ :test4 = before(-2 : jakis:glupi:i:dziwny:przyklad)

$test1 to 'nick'
$test2 to 'jais'
$test3 to 'jakis:glupi:i'
$test4 to 'jakis:glipi:i'Zobacz także: $after(), $mid()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf