EPIC4 Manual


ascii()

Character Operator

ascii(chars)

Zwraca numery ASCII znaków chars w iso859-1.@ :test = ascii(AaBb)

$test będzie '97 65 98 66'Zobacz także: $chr()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf