EPIC4 Manual


aliasctl()

Miscellaneous

aliasctl(alias|assign get|set|match arg [arg2])

Funkcja pozwala oglądać zawartość aliasów lub assignów, ustalać ich wartości oraz szukać pasujących do wzorów.
alias,assign - są to słowa, które rozróżniają o jaki typ nam chodzi.
get,set,match - chyba jasne.
arg,arg2 - tu dopiero należy wstawić interesujące nas słowa

Znaki typu *, %, ? są niedozwolone.@ :test1 = aliasctl(alias get pika)
@ :test2 = aliasctl(assign get blah)
@ :test3 = aliasctl(alias match b)
@ :test4 = aliasctl(assign set pokemon 31337)

$test1 to zawartość aliasa 'pika' (o ile taki jest)
$test2 to zawartość zmiennej 'blah' (o ile taka jest)
$test3 to np 'BLAH BLE' (aliasy zaczynające się od 'b')
$test4 to '1' (zmienna $pokemon ma wartość '31337')Zobacz także: $getsets()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf