EPIC4 Manual


after()

String Operator

after([cnt] char text)

Zwraca text znajdujący się po znaku char w text. cnt oznacza iloża znaków char po których zaczyna się zwracany text. W przypadku braku cnt standordowo == 1; ujemny cnt odlicza od prawej strony.


@ :test1 = after(! nick!user@host)
@ :test2 = after(1 . pikachu.rulez.forever)
@ :test3 = after(2 . pikachu.rulez.forever)
@ :test4 = after(-2 . pikachu.rulez.forever)

$test1 to 'user@host'
$test2 to 'rulez.forever'
$test3 to 'forever'
$test4 to 'rulez.forever'Zobacz także: $before(), $mid()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf