EPIC4 Manual


/dcc list

Lista połączeń DCC (to samo, co samo '/dcc' bez żadnych poleceń). Zawiera informacje:


/dcc list

Pokaże się na przykład coś takiego:

Type       Nick      Status    Start time           Size   Compl Kb/s   Args
CHAT       BlaH      Active    16:12:48 Sep 18 2001        0            chat


Dokładniejszy opis będzie w ON dcc_listDCC Home Następny Paragraf