EPIC4 Manual


/dcc nick get [plik]

Otwiera połączenie transferu pliku od nicka. Podawanie nazwy pliku nie jest konieczne -- w przypadku kilku oferowanych plików jako pierwszy pobranie zostanie oferowany najwcześniej. Oczywiście oferujący client musi użyć /DCC send aby przesłać nam plik.


/dcc get Jenny pokeball.zip
/dcc get Gray *      /* aby pobrać wszystkie oferowane pliki */


Zobacz także: /DCC rename, /DCC resume, /DCC send, $DCC_STORE_PATH
DCC Home Następny Paragraf