EPIC4 Manual


/dcc chat nick

Inicjuje (jeżli Ty zaczynasz) lub potwierdza zawarcie połączenia CHAT z drugim clientem. Jeżeli połączenie zostanie otwarte, gada się tam używając zwykłego /msg tylko że nick musi mieć prefix '='.
DCC CHAT oczywiscie nie ma IRCowych lagów, nie wylatuje się za excess flood -- bo komunikacja pomiędzy clientami odbywa się bez urciału IRC servera. Między innymi też =nick osoby, z którą mamy DCC CHAT nie ulega zmianie nawet jeżeli na IRCu ma już inny. Można to oczywiście zmienić używając /DCC rename


/msg =Pikachu bleble
*** Pikachu is now known as Raichu
/msg =Pikachu blabla

Pomimo zmiany nicka przez naszego adwersarza, dalej należy wysyłać DCC CHAT na stary =nickZobacz także: ON dcc_chat, ON send_dcc_chat
DCC Home Następny Paragraf