EPIC4 Manual


/ctcp nick|kanal version

Pya clienta jakiego clienta używa + ew. jaki jest tam skrypt załadoany.


/ctcp Sandslash version
CTCP Home Następny Paragaf