EPIC4 Manual


/ctcp nick|kanal version

Pya clienta jakiego clienta używa + ew. jaki jest tam skrypt załadoany.


/ctcp Sandslash version




CTCP Home Następny Paragaf