EPIC4 Manual


/ctcp nick|kanal utc time

Wysyła clientowi Twoj 'local time'. U niego pojawi się to jako zwykły MSG a nie jako ctcp_replay


/eval ctcp Arcanine utc $time()
CTCP Home Następny Paragaf