EPIC4 Manual


/ctcp nick|kanal finger

Każe podać idle clienta oraz realname z /etc/passwd. Bezużyteczne a nawet szkodliwe, nieprawdaż? -- zablokować od razu.


/ctcp nick finger

Można się czasem ciekawych rzeczy dowiedziec :-)

CTCP Home Następny Paragaf