EPIC4 Manual


/ctcp nick|kanal echo jakis_text

Każe clientowi zwrócić jakis_text z powrotem do Ciebie. Jak widac niezwykle to użyteczne i do normalnego funkcjonowania niezbędne :-)


/ctcp nick echo Beznadziejna funkcja i taki też przykład.




CTCP Home Następny Paragaf