EPIC4 Manual


xtype

xtype [-litera] text

Działa tak samo jak type, tylko że posiada jedna opcję :-)

Opcje


Załóżmy, że klawisz '^B' jest podbindowany jako BOLD

type To jest ^Bbold^B^M

Text 'To jest bold' zostanie napisany i wysłany ('^M' == ENTER)


xtype -literal To nie jest ^Bbold^B^M

Text 'To nie jest ^Bbold^B^M' zostanie tylko napisany. A '^B' czy '^M' nie będ± uwzględniane -- zostan± zinterpretowane jako składa±ce się z dwóch znaków: '^' oraz literek 'B' czy 'M'.


Zobacz także: Wstęp do BINDsLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf