EPIC4 Manual


xeval

xeval -opcja cmd

Działa tak samo jak eval, tylko że potrzebuje jakiejś opcji.

Opcje:

Przy opcji -server zawsze musi być to refnum, nie może to być nazwa servera.


for s in ($myservers(1)) {
   xeval -server $s {
      echo *** Jestem na serverze $servername($s) i mam nick $servernick($s)
   }
}

Dla każdego iRC servera na którym jesteśmy poda info jak się dany server nazywa i jaki mamy tam nick


for w in ($winrefs()) {
   xeval -window $w {
      echo *** Ten text pojawi się w oknie refnum $w
   }
}

W każdym z naszych okien pojawi się ten text

Nie rozumiesz przykładu? Zobacz: for, $mysersvers(), $winrefs()

xeval nie jest w zasadzie zbyt szczególnie potrzebny. Przydaje się w skryptach obsługujących po kilka połączeń z serverami naraz (-server). Natomiast opcja -window może być spokojnie zastąpiona przez xecho.

Zobacz także: eval, xechoLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf