EPIC4 Manual


xecho

xecho -opcje text

Działa identycznie jak echo, tylko że pozwala na stosowanie opcji. Jest to bardzo przydatne w przypadku, gdy chcemy, aby jakiś text powędrował np do określonego okna.

Opcje:


Ustalmy nasz $banner

/set banner #*#


/xcheo -b Nidoking to Pokemon Trucizna

Pojawi się '#*# Nidoking to Pokemon Trucizna'.


/xecho -level public -window 1 -banner Snorlax jest zielony

Text '#*# Snorlax jest zielony' pojawi się w oknie numer '1' z levelem 'public'


/xecho -- -P-i-k-a-c-h-u-

Dzięki opcji '--' xecho nie będzie się doszukiwać opcji 'P-i-k-a-c-h-u-'


Oczywiście nie trzeba stosować pełnej nazwy opcji: zamiast pisać pełnego '-banner' można po prostu '-b'.

Co daje xecho w praktyce? Bardzo wiele. Np można przekierować wszystkie JOIN, PART, MODE, itd do oddzielnego, małego okna gdzieś na górze, żeby nie zaśmiecało całego ekranu.


^on ^join * xecho -window crap -b $0 \($2\) has joined $1
^on ^mode * xecho -window crap -b Mode \"$2-\" on $1 by $0

Teraz tylko zrobic małe okno o nazwie 'CRAP', umieścić je gdzieś na górze ekanu i problem z tym całym śmietnikiem z głowy.
O tym, jak radzić sobie z oknami poczytaj w rozdziale Windows

Zobacz także: echo, $LEVEL, /window levelLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf