EPIC4 Manual


while | until

while (warunek) {akacja}
until (warunek) {akcja}

Typowe pętle. akcja będzie powtarzana dopóki warunek zostaje spełniony. Skladnia warunku jest identyczna jak operacje logiczne dozwolone dla if. while i until w zasadzie działają bez zarzutu, ale chyba lepiej jest stosować for, gdyż jest bardziej elastyczne.
until różni się tym od while, iż opera się na negacji warunku -- działa dopóki warunek nie jest spełniony.


Oba zapisy są tożsame:

while (!zmienna) { ... }
until (zmienna) { ... }

until (1 == 0) {
   echo Ta pętla jest nieskończona
}

while (1 == 1) {
   echo Ta pętla jest nieskończona
}

Jak nietrudno zauważyć, zachodzi tu taka sama analogia, jak pomiędzy if i unless.


@ :cnt = 0
while (cnt < 10) {
   @ :cnt++
   echo *** Ta pętla będzie działać 10 razy.
}

Zobacz także: fe, fec, for, foreach oraz break, continueLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf