EPIC4 Manual


unshift

unshift var_name words

Dodaje na początek zmiennej o nazwie var_name słowo(a) words. Należy zwrócić uwagę, iż jest tu potrzebna tylko nazwa zmiennej, bez żadnych '$' (dolarów). Jeżeli zmienna var_name nie istnieje, zostanie ona utworzona.


unshift pokemons Arcanine
unshift pokemons Snorlax

Zmienna '$pokemons' ma wartość 'Snorlax Arcaine'

Zobacz także: shift, pop, push, $pop(), $push(), $shift(), $unshift()Lista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf