EPIC4 Manual


timer

timer opcje sekundy cmd

Pozwala na odłożenie w czasie wykonania jakiegoś polecenia cmd o ileś sekund. Każdy aktualnie działający timer posiada swój refnum: pierwszy wolny numer licząc od '0' (zera), ale można to zmienić na dowolny ciąg znaków alfanumerycznych (max. 10 znaków).

Opcje:

Na szczególną uwagę zwraca fakt iż nie można kasować (-update także nie wchodzi w grę) timerów za pomocą innego timera oraz żadngo polecenia które zostało wywołane przez jakiś timer. Jest to zdcydowanie niewygodne, dlatego trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby to jakoś ominąć i niezawsze jest to możliwe.


/timer -refnum minuta 60 echo *** Właśnie minęła minuta.

Za 60s pojawi się ten text


/timer -delete minuta

A właściwie się nie pojawi, bo właśnie skasowaliśmy ten timer


/timer -refnum elite -repeat 31337 10 {
   echo *** Ten text pojawi się jeszcze ${31337 - total} razy co 10 sekund.
   @ total++
}
/timer -refnum elite -update {
   echo *** Nadal będę się pokazywać ${31337 - total} razy co 10 sekund.
   @ total++
}

Ustanowienie timera i jego updejtnięcie

timer niestety nie potrafi dokładnie określić ile trwa pojedyncza sekunda. O ile trafnie działa na czasach powyżej 1s (2, 3, 4 ...), tak z dokładnie 1s ma kłopoty - zakres pojedynczej skundy mieści się (co prawda dosyć rzadko) pomiędzy 0,1s a 1,9s. A to już jest bug. Na szczęście istnieje niewiele przypadków, gdzie dokładna długość trwania jednej sekundy miała by jakieś zasadnicze znaczenie.

Zobacz także: Sztuczki, pause, queue, sleep, waitLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf