EPIC4 Manual


switch

switch (word) {(switch) {cmd}}

Całość stanowi podobną konstrukcję jak if, elsif i else. Pozwala na rozpatrywanie wielu możliwości słowa word jako różnych switchów i wykonywanie odpowiednich poleceń cmd. Oczywiście w miejscu switch mogą być tylko literalnie wpisanie słowa - nie może być żadnych zmiennych (czyli żadnych '$' (dolarów)). Ponadto, pomimo iż wyrażnie składnia polecenia switch przypomina składnie if, wewnątrz poszczególnych switchów nie są dozwolone żadne operacje logiczne - mogą się tam znajdować tylko same słowa. Można także stosować wiele switchów przypisanych do tego samego polecenia cmd.


switch ($0) {
   (Pikachu) (Raichu) {
      @ :typ = [elektryczny]
   }
   (Sandslash) (Rhydon) {
      @ :typ = [ziemia]
   }
   (Dragonair) {
      @ :typ = [smok]
   }
   (Abra) (Kadabra) (Alakazam) {
      @ :typ = [psycho]
   }
   (*) {
      @ :typ = [NIEZNANY]
   }
}
echo $0 to Pokemon $typ

Jak nietrudno się domyśleć, w ostatnim switchu gwiazdka pojawiła się dla oznaczenia każdej innej alternatywy, w przypadku gdy żadna z powyższych by nie pasowała.

Zobacz także: fe, fec, forLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf